Хостинг Компанија – 5 Елементи при избор

Претприемач и МКХост серијал
Претприемач и МКХост серијал

Во светот е веќе незамисливо малите бизниси да немаат сопствена веб презентација и продажба преку интернет. За оваа намена Ви е потребно место каде сите тие елементи ќе бидат сместени и достапни за глобалната интернет популација. Тоа место го обезбедувате преку хостинг компанија.

Овој пазар во Република Македонија некако во последниве години бележи голем раст. Голем раст, но во исто време проследен со премногу неправилности, „измами“ и секако несоодветен квалитет во однос на она што еден мал бизнис или претприемач ќе треба да го добие.

Развојот на ова индустрија во светски рамки и секако овозможеноста преку глобалниот интернет секој поединец да купи некаков простор од странските компании и тука да го препродава овозможи една целосна збрка и нерегулиран простор во кој најмногу страдаат претприемачите. Во секојдневен контакт со претприемачите слушам различни изјави дека се чувствуват измамени.

Затоа МКХост и Претприемач започнуваат еден серијал на написи кои едноставно ќе се однесуваат на едукација на сегашните или потенцијалните претприемачи во однос на ова подрачје.

1. Стабилност

Стабилност на системот е една од најважните карактеристики што еден претприемач или еден мал бизнис има потреба од една хостинг компанија.

Примери во однос на стабилноста:

 • Во моментот на одлука за купување Вашиот потенцијален купувач не може да пристапи до Вашата веб страна бидејќи серверот е паднат.
 • Во процесот на донесување на одлука за купување при анализа на бизнисите, потенцијалниот купувач не може да пристапи до производите и/или услугите кои Вие ги нудите бидејќи серверот е паднат.
 • Сакате да испратите/примите битна е-mail порака до/од вашиот бизнис партнер или да ги известите своите потрошувачи за ваш нов производ – но проблем со серверот / e-mail серверот.

2. Бризна

Што се подразбира под брзина за еден мал бизнис кога станува збор за хостинг услуга?

Во денешно време со модерната технологија кај компјутерите и нивниот брз раст, човекот се навикнува на брзо извршување на работите на компјутерот. Нашето време станува драгоцено и потребна ни е секоја секунда од времето.

Брзината на серверот, односно брзината на отварање на вашата интернет презентација е многу важен фактор. Врз брзината влијаат повеќе работи, нормално прво ја земаме интернет конекцијата на посетителот на сајтот, каква конекција има, дали во моментот неговата конекција е зафатена со други интернет апликации и слично.

Важен фактор во брзината на сајтот е и локацијата на хостинг серверот како и неговите софтверски и хардверски перформанси.

Хостинг Сервер
Хостинг Сервер

Локација на серверот, мислиме на физичка локација каде точно е лоциран. Под сервер зборуваме за компјутер, специфично наречен сервер затоа што се користи да опслужува корисници и не спаѓа во групата на персонални компјутери кои се користат само за лична употреба. Хостинг компанијата е таа каде што ги лоцира серверите физички. Серверот е нон стоп под интернет конекција како и струјно напојување со цел да има максимален uptime. Доколку серверот е физички и инфраструктурно поблиску до вас (до вашиот компјутер – вашата интернет конекција), тогаш побрзо ќе комуницира со вас и побрзо ќе ве опслужува. Доколку вие сте во Македонија и серверот е во Македонија, тогаш веројатноста да имате побрз пристап до него во споредба со некој посетител од Америка е многу поголема, затоа што Интернет конекцијата на посетителот од Америка е поврзана помеѓу повеќе провајдери и потребно е поголемо време за комуникација со серверот.

Одредени хостинг компании нудат сервери лоцирани само на една географска локација, додека други на повеќе, сепак клиентот треба да го има ова во предвид кога врши нарачка на одреден хостинг простор и да претпостави од каде ќе му се целните посетители (потенцијалните купувачи) на сајтот за да тие добијат побрз пристап до неговиот сајт и да ги претвори во идни купувачи. На пример, доколку Вашиот бизнис е насочен кон потрошувачи во Македонија најдобро е да изберете вашиот веб сајт да биде хостиран на сервери во Македонија.

Под софтверски перформанси на серверот се подразбира оперативниот систем, системските апликации, преоптеретеноста со податоци …

Под хардверски перформанси подразбираме брзина на процесорот, колку јадрен е процесорот, физички рам и хард диск простор на серверот …

Пример за брзина:

 • Потенцијалниот купувач ја наоѓа Вашата веб страна бидејќи имате вложено огромен труд во SEO или пaк имате активна Google Adwords кампања преку која доаѓа до вашиот веб сајт, но при отворање или разгледување на истата чека премногу време. Се нервира и едноставно го кликнува Х знакчето. Запрашајте се самите колку пати ви се случило да исклучите одреден веб сајт поради тоа што споро се отвара. Спороста ги нервира посетителите и тие налутени го исклчуваат сајтот. Ако му понудите на посетителот брз сајт кој што ќе се отвори веднаш кога ќе ја внесе URL адресата во пребарувачот тогаш тој го направил првиот чекор и дошол на вашиот сајт каде ќе може веднаш да почне да го бара тоа што му треба. Брзина на сајтот е основен предуслов за да го привлечете посетителот и да го претворите во ваш клиент како и да ужива при кликање на линковите во вашиот сајт и брзо скокање од еден на друг линк без чекања.

3. Доверливост

Една хостинг компанија каде што ја хостирате Вашата бизнис веб страна може да има пристап до премногу податоци за Вашиот бизнис кои едноставно претставуваат индустриска тајна. Затоа доверливоста е уште една карактеристика која вие како претприемач ќе мора да ја побарате во една хостинг компанија.

Неколку препораки:

 • Проверете колкав број на клиенти имаат?
 • Кои се клиентите на разгледуваната хостинг компанијата?
 • Колку време постои разгледуваната хостинг компанијата?
 • Дали има инвестирано во опрема во Македонија или едноставно само е реселер на странските компании?
 • Доколку е реселер на кои странски компании е реселер и каква е нивната репутација?

Пример со доверливост:

 • Доаѓа конкурентска компанија и му нуди на хостинг провајдерот тајно пари за да му ги даде информациите за бројот на посетители, географска локација на истите, најпосетувани страни со производи… Дали сакате овие информации да бидат во рацете на Вашите конкуренти? Ние не би сакале!

4. Техничка подршка

Кога станува збор за технологијата често пати може да се случат различни непредвидени грешки кои можат да бидат катастрофални по Вашиот бизнис доколку не се реагира брзо. Затоа при изборот на хостинг компанија каде ќе биде хостирана Вашата веб страна внимавајте да има репутација на квалитетна техничка поддршка.

Видови на техничка поддршка:

 • Најосновна поддршка преку емаил систем (испраќате емаил пример до: support@imenakompanijata.com)
 • Пософистицирана поддршка преку таканаречен тикет (ticket) систем (отворате ticket и целата комуникација се одвива преку овој ticket, предноста е тоа што имате преглед на сите ваши одговори, како и одговорите на членовите од техничката поддршка како и можноста да реплицирате преку веб – немора секогаш да праќате емаил порака. Исто така предност е и за членовите на техничкиот тим, може повеќе да ви помагаат и одговараат на ticket-от како и да го препратат до одреден оддел, ако сте го испратиле на погрешен).
 • Телефонски контакт – ова е најкористен денешен начин на комуникација каде јасно и брзо може да се утврди тоа што се бара. Внимавајте многу хостинг компании не нудат телефонска поддршка, или пак некои нудат но не се секогаш достапни
 • Поддршка преку социјални мрежи како и IM клиенти: SKYPE, MSN … многу клиенти бараат ваков тип на поддршка, затоа што кога сакат може да прашаат за нешто и да добијат веднаш одговор без да чекаат емаил – сепак кај поголеми хостинг компании ваквата поддршка се избегнува
 • Техничка поддршка преку Live Chat – ова е диреткна комуникација на клиентот со некој оператор на сајтот на компанијата при што брзо и директно може да се поставуваат и одговараат прашања без комуникација преку емаил. Се заштедува на време и можност за поставување на повеќе прашања – хостинг компанијата треба да обезбеди вработени кои нон стоп ќе бидат на четот затоа што не се знае кога точно одреден посетител ќе дојде на сајтот на хостинг компанијата да побара помош

Пример со техничка подршка:

 • Се случува технички проблем кој доведува до пад на серверот каде е хостирана Вашата веб страна. Се јавувате на компанијата кај која имате закупено една ваква услуга, но едноставно не можете да ги добиете. Вашите потенцијални купувачи не можат да пристапат до Вашата веб страна иако донеле одлука да купат нешто.

5. Да не е фиктивна компанија?

И секако иако последно, не и најмалку важно. Дали е тоа компанија која поминала низ правниот филтер во Македонија? Дали правниот систем на Македонија е валиден врз компанијата која Ви ги нуди хостинг услугите?

Постојат многу причини зошто го вклучивме и овој елемент кој Вие како претприемач би требало да го разгледате пред да донесете конечна одлука. Тука ќе наведеме неколку прашања:

 • Доколку се случат непредвидени работи кого ќе тужите?
 • Вие сте бизнис – даночен обврзник, како ќе го вратите ДДВ-то?
 • Дали не го прекршувате законот?
 • Денес го има утре го нема – Дали ќе имате штета доколку сите податоци на серверот исчезнат?

SEO – Оптимизација за пребарувачи

Кога станува збор за веб презентација на еден бизнис или веб страна за било каква намена не може а да не се размислува за оптимизација за пребарувачи (SEO – Search Engine Optimization).

Што претставува SEO?

SEO не значи измама за да пребарувачот смета дека токму твојата веб страна треба да се појави меѓу првите кога некој пребарува за нешто на интернет. SEO едноставно значи да се прилагоди веб страната за да се обезбеди полесна достапност од страна на пребарувачите кои врз база на нивниот алгоритам ќе одлучат на кое место да ја покажат вашата веб страна (на пример, 1-во или 50-то место).

Накратко кога ќе се запрашаме што е SEO би можеле да го кажеме следново:

 • SEO претставува процес на подобрување. Значи наместо користење на процес на измама користиме процес на подобрување на веб страната како полесно би била пронајдена од страна на пребарувачите.
 • Освен со број на посети SEO се занимава и со квалитетот на тие посетители. Ова е многу значаен елемент особено за еден претприемач и неговиот бизнис. Може да имаш огромен број на посети, но едноставно тие доаѓаат и си одат. Нема конверзија, нема враќање, процесот завршува тука.
 • SEO се однесува на органскиот сообраќај од пребарувачите. Тоа значи на оној дел за кој не се плаќа. Кога станува збор за Google постојат две подрачја од екранот со резултати кои се неоргански (платени реклами) додека останатиот најголем дел се однесува на оние бесплатни резултати кои се добиваат со помош на SEO. Како што е прикажано на сликата десниот дел (до 8 места има дозволен простор) се однесува на приказ на резултати на оние кои му плаќаат на Google (Google Adwords) за да се појават тука. Постои уште едно подрачје кое се наоѓа веднаш над органскиот дел каде исто така се прикажуваат резултати од платен маркетинг, а не SEO.
  Пребарување на Google

Три основни столбови на SEO процес

Секој SEO процес се базира на три основни столбови:

1. Анализа на клучни зборови.

Овој столб има за цел да ги дефинирате клучните зборови за кои сакате Вашата веб страна да биде високо рангирана. Затоа спроведувате анализа преку која ќе дознаете што е тоа што се бара од страна на луѓето кога пребаруваат на интернетот (кој збор го впишуваат во полето за пребарување).

Во овој столб на еден SEO процес ќе треба:

 • Да ги определите 5-6 збора поврзани со твојата веб страна или бизнис!
 • Да ги пронајдете најдобро рангираните веб страни за тие зборови.
 • Со помош на алатки како Google Keyword Suggestion Tool да пронајдете дополнителни зборови кои може да имаат влијание.
 • Да погледнете во аналитиката на Вашата веб страна за да видите кои се фрази го носат сообраќај.
 • Да ги класифицирате, селектирате и планирате користењето на тие зборови во натамошниот SEO процес.

2. Фактори за оптимизација на самата веб страна

Овие фактори  се сите фактори и елементи на кои што вие имате директно влијание и се наоѓаат на Вашата веб страна. Нив слободно можете да ги менувате, едитирате или организирате, а во исто време имаат влијание на појава на вашата веб страна на резултатите на пребарувачите.

Главните фактори што спаѓаат во оваа столб на еден процес на SEO се следниве:

 • Насловна страна (Title Tag) – она што се појавува на врвот на интернет пребарувачот кога посетуваме една веб страна.

Наслов на една страна

 • Клучни зборови и опис се елементите кои Вие ги наведувате на секоја веб страна, а кои за разлика од насловот не се директно видливи за посетителот на веб страната, но се користат од страна на пребарувачите за да ја најдат и да препознаат за што се однесува Вашата веб страна.

Насловни тагови

 • Поднаслови (h1, h2, h3 … Tags). Важноста во определување на релевантноста на Вашата веб страна во однос на некој збор кој се пребарува за да се појави на резултатите на пребарувачот се движи од 1 нагоре. Ова значи дека поднасловот означен како h1 е поважен од поднасловот означен како h2 и h2 e поважен од h3 итн.

Користење на тагови

 • Густина на клучните зборови кои се користат во содржината. Густина на зборови претставува зачестеност на појава на еден збор во содржината на веб страната. На пример ако имаме текст кој содржи 100 збора и нашиот клучен збор се повторува 2 пати тоа значи дека густината ќе биде 2% (2/100). Не значи дека ако ја зголемите густината дека ќе имате подобро рангирање.
 • Слики. Пребарувачот гледа дека има некоја слика но, не знае што е на таа слика. Но има начин на кој што пребарувачот ќе може да знае и да ја прочита текстуалната замена на сликата. Тоа се т.н. alt tags. Така да доколку во кодот за сликата имате alt tags Вашата слика ќе има и текстуално значење во очите на пребарувачите.

Ова се основните, но не и единствените фактори кои спаѓаат во овој столб на еден SEO процес.

3.  Off Page SEO фактори

Основата на овој столб е да имате повеќе влезни линкови со подобар квалитет за да имате подобро рангирање на страната со резултати на пребарувачите.

Ова значи додека првиот столб се концентрираше на релевантноста на Вашата содржина во однос на клучните зборови од првиот столб, третиот столб се концентрира на репутацијата на Вашат веб страна во однос на тие клучни зборови. На релевантноста имате директно влијание, но на репутацијата имате многу помало влијание лично вие.

Следниве фактори влијаат на овој процес:

 • Линкови од страни со висок авторитет. Ова се линкови од веб страни со висок авторитет во очите на пребарувачите. Ова се веб страни кои имаат висок Page Rank. Линкови кои доаѓат од веб страни со поголем PR кој се движи од 0 до 10 ќе биде повреден за рангирањето на Вашата веб страна.
 • Anchor Text. Anchor Text претставува текст на кој е поставен хиперлинк. На пример, страна А поставува линк до Вашата страна а текстот е Кликни тука или Име на ваш бизнис или пак Ваш клучен збор. Овој текст треба да биде прилагоден согласно Вашиот клучен збор.
 • Линкови кон специфична веб страна. Вие не можете за 100 зборови една веб страна да ја оптимизирате за пребарувачите. Затоа, и се очекува да имате повеќе веб страни оптимизирани за различни зборови.

Гостински пост на М-р. Драган Шутевски – http://www.pretpriemac.com/

Стартува веб дизајн предизвикот на IT.com.mk и МкХост

Стартува веб дизајн предизвикот на IT.com.mk и Мк Хост

Дали мислите дека сте добар веб дизајнер? Имате вештини? Тогаш покажете го вашето дело и дозволете другите да ве оценат! Со цел да ги промовира дизајнерите од Македонија, IT.com.mk во соработка со Mk Host стартува натпреварување за најдобар и најинтересен веб дизајн.

Победникот ќе ја добие книгата Smashing Book + 1 година 5.000 MB хостинг од Мк Хост + IT.com.mk маица.
Второто место ќе добие IT.com.mk маица + .mk домен + 500 МБ хостинг.
Третото место ќе добие IT.com.mk + Мк Хост маица.

Првата фаза од натпреварот е постирањето на вашиот веб дизајн. Moже да биде веќе постоечка веб сајт или скица на веб сајт. Скицата треба да има барем уште една две страни покрај почетната. Скицата треба да биде реална и практична, да не е сф дизајн. Добро е со скицата да има и кратко објаснување за функционалност на веб сајтот. Секој дизајнер може да прати само една дело, односно слики од делото,  по можност линк или кратко објаснување за функционалноста на скиците.

Вашите дела можете да ги постирате во следнава тема на форумот. Рокот за постирање е до 15 јуни.

Потоа од 15 до 30 јуни следи гласањето. Најдобриот веб дизајн ќе биде одберен според гласови од членовите на форумот и според жирито  (жирито е составено од администрацијата на IT.com.mk).

При оценувањето ќе се гледа оригиналноста, естетиката како и практичноста на сајтот. Сајтот мора да има интеракција со друштвените мрежи.

По гласањето ќе следи и прогласувањето на најдобриот дизајн.

Среќна Нова Година и Божиќни празници

МКхост Лого
МКхост - Брзина, Стабилност, Сигурност

Во името на целиот тим на МКхост, дозволете да ви ги честитаме Новогодишните празници и да ви пожелиме, здравје, среќа, љубов, радост, како и голем успех во работата во Новата 2010 година.
МКхост ви пожелува и голем успех во менаџирањето на вашите веб сајтови, зголемување на бројот на посетители, поголема заинтересираност за вашиот сајт, промовирање на вашиот бизнис на Интернет, зголемување на клиентите за бизнис сајтовите, а за останатите голема посетеност и исполнување и задоволство на веб менаџерите како и веб дизајнерите без кои сајтот неможе да опстане ;).

2009-та беше успешна година за МКхост. Ги исполнивме нашите очекувања и планови. На почетокот извршивме ребрендирање кое беше успешно прифатено од нашите сегашни како и потенцијални клиенти. Годината приврши со опслужување со над 1100 клиенти  (компании, веб дизајнери, веб менаџери, образовни институции, портали, државни институции, уметници и пејачи …).
Воведовме неколку нови услуги, го зголемивме бројот на сервери, се проширивме и со сервери лоцирани во Македонија, со што овозможивме избор на корисниците каде да го хостираат сајтот во зависност од нивната цел, како и таргет групата на нивните посетители.
Овозможивме плаќање со кредитни картички како и максимална автоматизација во процесот на нарачките овозможувајќи на клиентите да ја добијат веднаш услугата по автоматизиран пат без чекања и човечки фактор.
Го изработивме единствениот и прецизниот пребарувач на Македонските *.mk домени. Воведовме нови пакети, овозможивме повеќе хостинг простор и трансфер како и многу други дополнителни услуги за нашите клиенти.

2010-та ќе биде предизвик за нас, планираме воведување на нови услуги, проширување на пазарот и во други држави, привлекување на странски клиенти, покажување на нашата професионалност во услугите што ги нудиме, проширување и стартување на многу повеќе сервери во Македонија, вработување на веб дизајнери, програмери, администратори, техничка поддршка како и многу други активности во нашиот бизнис план…

Ви благодариме

Може да ни се придружите на социјалните мрежи Facebook како и Twitter .

http://www.blog.mkhost.com.mk/

Обука: Основи на Интернет огласување

Обука: Основи на Интернет огласување

Датум: петок, 11 декември 2009,
Организатор: Центар за нови медиуми
Локација: Клуб на новинари

Интернетот е место каде можете да бидете еден од многуте кои талкаат низ маглата, обидувајќи се да бидат забележани. Дали е тоа вашата цел?

Бројот на Интернет корисници во Македонија континуирано се зголемува. Само во последната година е забележан раст од 8,5% кој според сите предвидувања и понатаму ќе продолжи да се зголемува.

Дали меѓу нив е вашата целна публика? А, како да допрете до неа?

Интернет огласување!

Големи можности, а релативно мали трошоци. Се што треба да знаете e како најефективно да и пристапите на вашата целна публика и да и ја испратите соодветната порака.

Како до ефективна интернет кампања?

Дојдете на обуката за да добиете одговор на следниве прашања:

 • кои се основни карактеристики на интернет огласувањето?
 • кои се предностите и недостатоците кои ги нуди оваа форма на огласување?
 • како да ги комбинирате различните начини на таргетирање?
 • како може да ја следите ефективноста на вашата кампања?
 • какви типови на огласи постојат кој за што е најдобар?
 • што е контекстиално рекламирање и како да го употребувате?
 • на кои социјални медиуми да се рекламирате и како да го направите тоа успешно?
 • како да процените на кои веб страници е најдобро да се рекламирате?

За кого е наменета оваа обука?

 • Директори на продажба и маркетинг
 • Маркетинг и ПР агенции (медиа директори и закупувачи на медиумски простор)
 • Менаџери на мали и средни компании

Предавачи:

Дарко Булдиоски активно се занимава со онлајн медуми повеќе од 5 години. Комуниколог, блогер и активен учесник во локалната, регионална и глобалната интернет сфера. Со свои предавања активно учествувал на E-society.mk, BlogOpen, Young Media Watchdogs, Youth and New Media Participation и други настани. Oд пред две години е предавач на Њујорк Универзитетот Скопје, каде предава вовед во нови медиуми, социјални медиуми и онлајн новинарство. Зад себе, покрај личниот блог за медиуми Комуникации.нет како успешни онлајн проекти ги вбројува PMtips.net, Notformen.mk, Autovision.mk, Glocal Conference и други. Две години наназад врши обуки и консултации од повеќе различни области на Интернет маркетингот и огласувањето.

Наталија Трајчевска професионално е вклучена во полето на Интернет меркетингот повеќе од 2 години. Како специјалист за онлајн маркетинг во Seavus, секојдневно ангажирана со корпоративното огласување, главни одговорности и активности и се директен маркетинг, e-mail маркетинг, SEM, SMO и сите поврзани активности. Како дел од серијата вебинари на HubSpot, во август оваа година се стекна со титула Inbound Marketing Certified Professional. Со учеството на Webit, октомври 2009, се стекна со сертификат за професионален развој во полето на дигитални маркетинг стратегии, интернет маркетинг и најдобри е-бизнис практики од предавачите на Google, eBay, The Guardian, Coca Cola, AOL, итн. Во последните 3 месеци е коавтор на Интернет Маркетинг Блог.

Цена:

Пријавување и уплата до 01.12.2009 – 5.000 денари + ДДВ
Пријавување и уплата по 01.12.2009 – 6.000 денари + ДДВ
За секој нареден учесник од иста компанија добивате 10% попуст

Краен рок за пријавување и уплата е 08.12.2009

Бројот на учесници е ограничен на 15 заради задржување на квалитетот на содржината и можноста да се посветиме соодветно на сите учесници.

Детална агенда на обуката: Основи на Интернет огласување (pdf 120KB)

Информации и пријавување:

e-mail: darko.buldioski@newmedia.org.mk
телефон: 070 30 70 40
web: http:newmedia.org.mk/edu

Како до *.mk домен?

Регистрација на com.mk , net.mk и mk домени

*.mk - наставката за домени во Македонија

МКхост нуди регистрација на Македонски домени и тоа со следните наставки: .com.mk .net.mk и .mk .
Секој може да изврши закуп/регистрација на македонските домен преку МКхост, без разлика дали е тоа физичко лице или регистрирана компанија/фирма/организација.

Лицето/фирмата што ќе ја изврши регистрацијата преку МКхост ја има целата сопственост врз доменот. Тоа значи: промена на ДНС сервери ( именски опслужувачи ) во секое време од страна на сопственикот, промена на доменот на име на друга фирма/компанија ( еден вид на трансфер ), прекин на доменот, додавање на пристап на сопственост на повеќе лица ( контакти ).

МКхост нуди уникатен и единствен точен пребарувач за македонските домени. Пребарувачот ви укажува на тоа дали може саканиот домен да биде регистриран или не. Доколку доменот е слободен за регистрација тогаш можете да извршите нарачка и да го регистрирате доменот преку МКхост. Ако пребарувачот за домени ви даде резултат дека доменот неможе да се регистрира, тоа значи дека саканиот домен е веќе регистриран или неможе да се изврши регистрација на доменот.

За проверка на домени, следете го следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/domainchecker.php
За да извршите регистрација на домен, кликнете на следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/cart.php?a=add&domain=register

-Доколку доменот биде регистиран на нашите хостинг сервери, односно доколку со доменот закупите и хостинг пакет, тогаш ние го подесуваме истиот и ги доставуваме именските опслужители .
-Доколку сакате доменот да биде регистиран и хостиран на други хостинг сервери, тогаш треба да ги исполните барањата :
Технички услови
Барателот е должен, пред поднесувањето на барањето, да обезбеди најмалку два коректно поставени именски опслужувача за предметниот домен, видливи на интернет.
Коректно поставени именски опслужувачи се оние опслужувачи кои имаат соодветна програмска поддршка за именско опслужување и притоа:
• имаат точно еден SOA запис за предметниот домен
• имаат NS запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето за предметниот домен
• имаат А запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето, а чиешто име се наоѓа во предметниот домен
• сите именски опслужувачи кои барателот ги навел во барањето даваат идентичен одговор на упити во поглед на претходните 3 точки.
Пример за ДНС сервери со вклучени ip адреси се:
dns1.mk-host.com – 75.125.136.194
dns2.mk-host.com – 75.125.136.195

Доколку несакате да биде хостиран доменот ( активен на некој хостинг провајдер/хостинг простор ), МКхост може да го постави истиот на свои ДНС сервери, со што тој би бил само активно регистриран. Ова е одлична опција доколку сакате доменот да го регистрирате на време, пред некој друг да Ви го закупи името, а доколку сеуште не планирате да го користите за презентација на Вашата веб страна.

Временскиот период за регистрација е независен и се движи од еден ден, до една недела ( а може и повеќе ) . Најмал ќе биде периодот на регистрацијата доколку се исполнети техничките барања. Просек за регистрација на македонски домени е 2 работни дена.

За да проверите дали доменот е добро поставен со ДНС серверите со кој сакате да биде регистриран, следете го следниот линк.

За да извршите регистрација на домен, кликнете на следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/cart.php?a=add&domain=register

Нарачки со кредитни картички

Како што веќе може да забележите од насловната страна на МКхост, почнавме со прифаќање на уплата преку интернет со кредитни картички и тоа:

– MASTERCARD
– MAESTRO
– VISA
– VISA ELECTRON
– MK Domestic Credit Cards

Visa
Verified by VISAMK Domestic Credit Cards

Нашите клиенти се задоволни од овој начин на плаќање и веќе уплатите се вршат со кредитни картички.
Процесот на нарачка е ист како и до сега. На крајниот чекор кога ќе треба да изберете начин на плаќање, избирате Visa/Visa Electron/MK Domestic Cards  и доколку нарачката е успешна се генерира нова сметка.
Сметката се плаќа со кликање на копчето “Pay”. Се прави редирекција до страната на www.cpay.com.mk со информации пратени од наша страна со што само пополнувате информации за кредитната картичка на сајтот на cpay.com.mk .
Имајте во предвид дека информациите за картичката не се пополнуваат на сајтот на МКхост -> со што безбедноста е подигната на високо ниво.
Еве преку пример како се врши уплатата на сајтот на cpay.com.mk:

УПЛАТА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЈА НА CPAY.COM.MK

Кликнете на PAY линкот.

Нова веб страна се отвара. Страната содржи форма за пополнување на информации. Од левата страна ги пополнувате информациите за кредитната картичка, додека од десната се информациите пратени од страната на МКхост ( МКхост не ги праќа сите ваши информации ).

Пополнете ја формата со следните валидни информации:

Бројот на кредитната картичка:
Бројот го внесувате исто како на картичката.

Име на картичката:
Ова е името на картичката на корисникот кој ја поседува. Името мора да го внесете исто како што е напишано на картичката.

Тип на картичката:
Изберете го типот на картичката ( Моментално прифаќаме само VISA/VISA ELECTRON/MK Domestic credit cards ).

Датум на истек
Датумот на истекот на кредитната картичка. Внесете го исто како што е внесен на картичката.

CVV2 / CVC2:
Внесете ги трите цифри кои се наоѓаат на задната страна од картичката.

Име на банка:
Внесете го името на банката која ја издава картичката. Името на банката исто се наоѓа на картичката.

Телефонски контакт на банката:
Внесете го телефонот на банката која ја издава картичката. Истиот се наоѓа на картичката од задната страна.


Сите останати полиња се автоматски пополнети од страна на МКхост, како износ, број на сметка и слично.

По пополнување на формата кликнете на “Continue” копчето.

Нова веб страна се отвара. Истата содржи информации дали вашата картичка е валидна со информациите и има копче: “Back to Payment”.

Кликнете на копчето “Back to Payment”. Нова веб страна се отвара. Истата содржи детали од новата креирана уплата и две копчиња: “Confirm” и “Cancel”.

За да потврдите, кликате на “Continue”. Нова страна се отвара каде се потврдува дека уплатата е испратена.

Доколку се е во ред на крај од чекорите ќе бидете редиректирани на страната на МКхост каде што вашата сметка ќе биде автоматски маркирана како платена, ако трансакцијата е успешно извршена, односно уплатата успешно примена.

МКхост го автоматизираше својот систем така да веднаш сметката се маркира како платена, добивате потврда преку емаил, како и хостинг услугата се активира веднаш и информациите ги добивате преку емаил со сите информации.
Доколку имате нарачано и интернационален домен -> доменот исто така автоматски се регистрира веднаш и информациите Ви се испраќаат преку емаил.
Секако, ако имате нарачка на *.mk домен, тогаш истиот се реализира мануелно со што Ве известуваме после одредено време.


МКхост ќе продолжи кон автоматизирање на своите услуги како нашите корисници многу полесно и побрзо ќе може да доаѓаат до нашите услуги.

Имајте пријатни нарачки со новиот систем за плаќање со кредитни картички.
До наредната новост, голем поздрав од тимот на МКхост.

Ви благодариме

4 години МКхост

4 Години МКхост

Идејата за основање на МКхост дојде пред точно 4 години. Информатичкото знаење кај македонскиот народ во тоа време беше присутно на многу пониско ниво… Нашата првична цел беше да го поттикнеме развојот на онлајн светот во Македонија преку нудење на услуги кои овозможуваат презентација преку интернет и кои овозможуваат комуникација со виртуелниот свет.

Започнавме само со еден сервер и создадовме одлични хостинг пакети прифатливи за овој пазар. Со ваков пристап на крај успеавме да создадеме услуги кои ќе ги задоволат потребите на нашите клиенти. Покрај пристапните понуди, јасно ни беше дека во овој бизнис корисничката поддршка е доста важна, па така сите наши сили ги насочивме кон овозможување на што подобра поддршка за клиентите, со што пронајдовме разни начини на кои ја олеснивме комуникацијата а со тоа го зголемивме и задоволство кај клиентите. Со секој задоволен клиент, добиваме доза на радост и ние. 🙂

Кога почнавме услугите ни беа ограничени само на нудење на хостинг пакети и регистрација на домени. Со тек на време, како се зголемуваа нашите ресурси и искуство, создадовме подобри хостинг пакети со повеќе простор и месечен сообраќај за пониски цени, успеавме во неколку наврати да понудиме и промотивни пакети со бесплатни домени. Ваков вид на промотивна понуда имаме и за нашиот четврти роденден, за повеќе детали тука (внесете го кодот 4godini при порачка).

Во првите неколку години се проширивме и кон IRC услугите за кратко време. Пазарот го бараше тоа и МКхост скоро 2 години нудеше IRC услуги. Имавме канал за поддршка и на IRC серверите на Undernet, додека клиенти имавме од секаде. Закупивме дури 4 сервери само за тој вид на услуги и имавме голем број на клиенти.

Среќен роденден МКхост

Но на крај се одлучивме да се сконцентрираме само на хостинг пакетите и подобрување на услугите поврзани со нив, како интернет аудио стриминг, веб дизајн, реселер пакети за препродавачи, Виртуелни Приватни Сервери (ВПС), ИТ консалтинг и сл.

Во текот на овие 4 години, МКхост изврши неколку клучни промени вкулувајќи подобрувања на начинот на кој рабоите, овозможување подобра корисничка поддршка, усовршување на изгледот на сајтот и маркетинг кампањите и друго…

МКхост на македонскиот пазар моментално е пласирана како компанија која ги нуди најповолните веб хостинг услуги, надминувајќи ги понудите на конкуренцијата на пазарот… За крај, може само да ветиме дека во иднина ќе продолжиме со развивање на компанијата и услугите како и подобрување на искуствата на нашите клиенти. Дека сме сериозни во ова ветување докажавме пред неполн месец кога овозможивме хостирање на сајтовите и на македонски сервери, а во блиска иднина исто така планираме уште неколку изненадувања.

Од сега МКхост со сервери во Македонија

Зошто хостинг услугите на сервери лоцирани во локалната област на посетителите е битна за Маркетинг и Е-Комерција?

МКхост сервери во Македонија
МКхост сервери во Македонија

Многумина корисници кога бираат хостинг компанија не знаат дека тоа има големо влијание врз нивниот маркетинг. Ова може да биде од голема важност доколку корисникот има онлине продавница која е базирана на географскиот регион.
Па да започнеме со објаснувањето зошто е битно да знаете однапред која е вашата “таргет група“, односно од каде се вашите посетители.

Повеќето интернет конекции се многу брзи при избор на хостингот, но сепак е важно каде физички е присутен серверот кај што ви е хостиран сајтот. Доколку стартувам е-продавница во Македонија и се фокусирам моите корисници да бидат од регионот,  многу е битно серверот да биде физички присутен во Македонија затоа што тогаш тој многу побрзо ке ги праќа информациите до моите корисници за разлика од корисниците ширум светот.  Со хостирање на сајт близу вашите корисници значително им го скратувате времето за пристапот до серверот. Можеби ова не ви звучи како битен фактор за успех во вашиот бизнис но голем број на студии заклучиле дека брзината на пристапот до серверот има големо влијание во развитокот на истиот. Овој вид на хостинг е битен и кај гејмерските сервери поради тоа што латенцијата ке биде мала и ке можат без никакви пречки и со тотално уживање да се играат online игри.  ( МКхост планира во блиска иднина нудење на Game сервери . )

Во поглед на маркетингот, исто така битно е  како Google и другите пребарувачи ве препознаваат. Физичката локација на серверот и наставката на доменот карактеристичен за секоја држава ве става на повисок ранг кај сурферите кои пребаруваат од иста геолокација.

МКхост официјално од 09.03.2009 започнува со нудење на хостинг услугите на сервери во Македонија, како и со пуштање на серверот во комерцијална употреба. Тест фазата на првиот МКхост сервер лоциран во Скопје помина успешно и брзината е задоволителна за нашите клиенти.

Од сега при нарачка на Linux хостинг пакетите ќе имате опција за избор на локацијата на серверот каде што ќе сакате да биде хостирана вашата веб страна. Секако, серверите во Америка остануваат во употреба и корисниците ќе може да го вршат изборот според нивна желба. Доколку пазарот што го лоцираат е надвор од Македонија, тогаш може да ја изберат опцијата за активација на хостингот на сервер во Америка. Доколку посетителите на сајтот ќе бидат Македонци или посетители блиску од балканот и пошироко може да ја изберат серверската локација во Македонија, со што латенцијата спрема хостинг-от и отварањето на веб страната за овие посетители ќе биде доста брзо.

Новите сервери во Македонија ќе ја имаат истата софтверска инсталација како досега, со вклучен cPanel контрол панел+Fantastico скрипти за лесна инсталација на одредени скрипти ( форуми, CMS системи како  Joomla и слично ).

Разлики помеѓу Linux и Windows хостинг платформи. На која платформа да го хостирате вашиот веб сајт?

Linux vs Windows
Linux vs Windows

Доколку планирате да стартувате сопствен веб сајт едно од почесто поставуваните прашања е на која платформа ќе припаѓа истиот. Најкористените платформи се: Windows и Linux/Unix. Помеѓу овие две платформи постои суштинска разлика и во зависност според потребите ќе им помогне на корисниците при нивниот избор.

Linux/Unix веб хостинг

Многу позастапен од Windows платформата, Linux/Unix е најупотребуваната хост платформа кај корисниците. Главната причина поради тоа е што таа има висока репутација на брзина и стабилност која е веќе години наназад докажана.

Linux/Unix платформата поддржува бројни програми, апликации, јазици и датабази како што се: PHP, Perl, PostGre, MySQLPostGreSQL. Единствена негативност му е тоа што не е целосно компатибилен со технологиите на Microsoft.

Доколку се одлучите да инсталирате форум (phpbb2, vbulletin, simplemachines…) или пак можеби блог (wordpress…) или CMS (Joomla, PhpNuke, PostNuke…) тогаш Linux платформата за вашиот хостинг ќе биде идеална за тоа.

Windows веб хостинг

Windows хостингот е добра опција за клиентите кој што ги користат технологиите на Microsoft. Овој веб хостинг е продукт на Microsoft па така и лесно може да се интегрира со останатите сервиси.Windows веб хостинг поддржува голем број на додатни скрипти како што се: ColdFusion, ASP.net како и Access И MSSQL датабази.

Сигурносен фактор
За разлика од Windows серверите кои се повеќе се изложени на напади од вируси и разни други штетни работи кои веќе ги знаеме, Linux серверите се повеќе заштитени и се повеќе отпорни на напади. Истите се повеќе сигурни и повеќе заштитени во рамки на пристап до фајлови/пермисии и слично.

Ценовниот фактор
Најголемата разлика помеѓу овие две платформи е всушност нивната цена. Windows платформата е многу поскапа од Linux/Unix само поради фактот дека за користење на Windows платформата е неопходна регистрација која доведува до екстра трошоци.

На која платформа да го закупите хостингот?
Најчесто поставувано прашање помеѓу корисниците на хостинг услугите е која хостинг платофрма да ја изберат, дали на Windows сервер или пак на Linux сервер.

Забуната доаѓа мислејќи се дека корисниците треба да закупат Windows хостинг затоа што тие работат на Windows оперативен систем или затоа што ако го закупат Linux хостингот, Windows корисниците на оперативниот систем ќе нема да можат да им ја отвараат и прегледуваат веб страната.

Овие забелешки се неточни. Разликата како што наведовме погоре е во однос на серверската страна, а не и во однос на клиентската страна. Така да и доколку закупите хостинг простор на Linux сервер, сите корисници без разлика каков оперативен систем користат ќе може да ја отвараат вашата веб страна и да бидат во контакт со вас.

Најчесто нашите клиенти ги закупуваат Windows хостинг пакетите доколку имаат потреба од користење на Access/MSSQL датабази, како и употреба на .NET технологија за нивните изработени веб страни.
Доколку хостирате обична HTML/PHP веб страна за која не е потребна или е потребна MySQL датабаза, тогаш вашиот идеален хостинг пакет би бил на Linux платофрма.