Како, зошто и кога да го менувам hosts фајлот?

211

Модифицирање на hosts фајлот ќе ни овозможи да го „хакираме“ (заобиколиме) локалниот DNS за одреден домен на локалната машина. Оваа модификација на hosts фајлот ќе ни овозможи на пример да си го тестираме сајтот на одреден домен, без користење на тест линк, да провериме дали доменот кој сме го мигрирале од еден сервер на друг работи во ред на новиот сервер (новата IP) и во многу други случаи поврзани со DNS промените.

Честопати поради мигрирање на хостингот за одреден домен, за да бидеме сигурни дека се е во ред, потребно е веднаш да ја видиме промената на именските опслужувачи за да видиме дали сме завршиле добра работа. Ова повеќе се однесува за луѓе кои професионало се занимаваат со дејност оддржување на веб страници, затоа што многу би им ја олеснило работата при миграција на веб страниците од еден на друг сервер. Но оваа опција е добра и за сите оние кои веднаш сакаат да си ја видат својата веб страница на новиот сервер по миграцијата. Опцијата со која ова е овозможено е  едитирање на hosts фајлот на нашиот оперативен систем.

Со едитирање на hosts фајлот односно со дадавање на парот (IP адреса на новиот сервер и hostname-от – доменот со или без www) и со зачувување на фајлот добивате можност веднаш да ги видите промените на именските опслужувачи, односно вашиот локален DNS систем ќе кажува на пребарувачите и другите програми дека тој домен (hostname) се хостира на нова IP адреса (нова серверска машина).

Во овој блог пост ќе го објасниме начинот како да се едитира hosts фајлот за Windows, Linux и MAC OS корисници.

Како што и веќе напоменавме hosts фајлот е место каде што секој корисник рачно може да внесе пар на име на домен (hostname) и IP адреса (IP адресата на новиот сервер) на тој начин заобиколувајќи го DNS  серверот, односно вашиот пребарувач воопшто не го прашува вашиот Интернет провајдер или било кој DNS сервер за IP адресата на доменот туку веднаш ресолвира на истата.

На овој начин можете едноставно да ги заобиколите ДНС зоните и нивното рефреширање, со што веднаш да ја видите промената само на таа машина каде го менувате овој hosts фајл.

Промена на hosts фајлот за Windows 8 корисници:

 1. Притиснете го Windows копчето на тастатурата
 2. Во Search делот напишете Notepad, денес клик на Notepad иконата и одберете Run as administrator (многу е важно да се стартува Notepad програмот со администраторски привилегии)
 3. Во Notepad отворете го следниов фајл (File -> Open): c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
 4. Направете ги потребните промени односно најдоле во документот додедете го парот IP адреса и името на вашиот домен и внимавајте притоа таа линија да е одкоментирана (да нема # напред). Пример: 23.227.132.206 vasiot.hostname.mk
 5. Кликнете на File → Save за да ги зачувате овие промени.

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

Промена на host фајлот за Windows 7 и Windows Vista корисници

 1. Кликнете на Start → All programs → Accessories
 2. Денес клик на Notepad и одберете Run as administrator
 3. Во новоотворениот UAC прозорец изберете Continue
 4. Откако Notepad ќе се отвори кликнете на File → Open
 5. Во делот на filename field type напишете c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
 6. Кликнете на Open
 7. Направете ги потребните промени односно најдоле во документот додедете го парот IP адреса и името на вашиот домен и внимавајте притоа таа линија да е одкоментирана (да нема # напред). Пример: 23.227.132.206 vasiot.hostname.mk
 8. Кликнете на File → Save за да успешно ги зачувате вашите промени

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

Промена на host фајлот за Windows NT/2000/XP

 1. Кликнете на Start → All programs → Accessories → Notepad
 2. Кликнете на File Open
 3. Во делот на filename field type ставете  c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
 4. Кликнете на Open
 5. Направете ги потребните промени односно најдоле во документот додедете го парот IP адреса и името на вашиот домен и внимавајте притоа таа линија да е одкоментирана (да нема # напред). Пример: 23.227.132.206 vasiot.hostname.mk
 6. Кликнете на File → Save за да ги зачувате вашите промени

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

Сликите прикажани се соодветни за Windows 8 корисници но се многу слични и за сите Windows корисници.

Промена на host фајлот за Linux корисници

 1. Отворете терминал
 2. Отворете го фајлот hosts кој се наоѓа на патеката /etc/host со оној текст едитор кој вам најмногу би ви одговрал, пример:
  sudo nano /etc/hosts
 3. Внесете ја вашата лозинка
 4. Откако host фајлот ќе се отвори внесете ги потребни промени во него односно најдоле во документот додедете го парот IP адреса и името на вашиот домен и внимавајте притоа таа линија да е одкоментирана (да нема # напред). Пример: 23.227.132.206 vasiot.hostname.mk
 5. Притеснете control-X, потоа одговорете y (yes) на прашањето дали сакате да ги зачувате вашите промени.

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

Промена за MAC OS X 10.0 – 10.1.5

 1. Отворете  /Applications/Utilities/Netinfo Manager
 2. За да овозможите едитирање на netinfo базата кликнете на катанецот во делниот лев агол на прозорецот
 3. Внесете ја вашата лозинка и кликнете на ОК
 4. Во втората колона во  новиот прозорец селектирај го нодот наречен machines. Ќе видите записи за DHCP broadcasthost и localhost во третата колона
 5. Одберете го localhost записот во третата колона
 6. Одберете duplicate од Edit менито. Потоа потврдете го дуплицирањето.
 7. Кликнете на duplicate. Нов запис наречен localhost copy ќе се појави, и неговите опции се подолу на самиот прозорец.
 8. Кликнете 2 пати на вредноста на ip_address и внесете ја IP адресата на новиот сервер
 9. Кликнете 2 пати на вредноста за name и внесете го името на вашиот домен
 10. Кликнете на servers и изберте Delete од Edit менито
 11. Од менито file одберете Save
 12. Кликнете Update this copy во новоотворениот прозорец
 13. Повторете ги чекорите од 6 до 12 за секој дополнителен домен кој сакате да го додадете.
 14. Кликнете Quit од NetInfo Manager менито. Нема потреба од ресетирање на компјутерот.

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

MAC OS X 10.6 – 10.1.8

 1. Отворете Applications → Utilities → terminal
 2. Отворете го hosts фајлот со помош на следнава команда:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Внесете ја вашата лозинкаЕдитирате го Hosts фајлот односно најдоле во документот додедете го парот IP адреса и именто на вашиот домен и внимавајте притоа таа линија да е одкоментирана (да нема # напред). Пример: 23.227.132.206 vasiot.hostname.mk
 4. Зачувајте ги промените што ги направите така што ќе притиснете control+x и y
 5. На крај за да промените бидат видливи потребно е да направите чистење на вашиот днс кеш со следнава команда:
  dscacheutil -flushcache

Пробајте отворете ја сега вашата страница преку внесениот hostname ( http://vasiot.hostname.mk ) и веднаш ќе ги забележите промените.

ВНИМАНИЕ: Овие промени во Host фајлот имајте во предвид да ги коментирате односно да ги избришете откако ќе завршите со тестирањата, затоа што може да дојде до забуна во иднина доколку повторно направите некоја промена, а остане стариот запис.

Чистење на локалниот ДНС кеш

21

Во претходниот блог пост зборувавме за причината зошто промената на именските опслужувачи на доменот не е веднаш видлива, а тоа беше ДНС пропагацијата (рефреширањето на ДНС зоните). Често оваа процедура знае да биде проблематична затоа што корисниците се нестрпливи да ги видат промените кои се направени и притоа истите да бидат видливи за сите корисници на Интернетот. Токму затоа ја започнавме и темата како да го забрзаме процесот на рефреширање на ДНС зоните.

Искрен и целосен одговор на прашањето: „дали може и доколку може, како да се забрза процесот на рефреширање на ДНС зоните“ е НЕ. Меѓутоа, истиот не е целосен и не опфаќа многу „што ако“ ситуации и моменти.

Веќе напоменавме дека проблемот со ДНС пропагацијата и зошто се уште не ги гледате промените на именските опслужувачи, лежи во кеширањето на ДНС серверите (овој процес е детално објаснет во претходниот блог) па еден од начините кои би можел да помогне за забрзаување на процесот и побрзо гледање на промените кои сте ги направиле е бришење, односно чистење на вашиот локален кеш на вашиот компјутер.

За тоа која е процедура за чистење на локалниот кеш и како тоа може да го направи корисник кој користи различни (најчесто употребувани) оперативни системи ќе зборуваме токму тука.

Чистење на локалниот ДНС кеш на Windows оперативен систем.

Отворете команден прозорец на вашиот компјутер. Ова во зависност од верзијата на Windows оперативниот систем кој го користите може да се направи на еден од следниве начини:

Windows 98/NT/2000/XP
1. Кликнете на Start → Run → cmd.exe → OK
2. Напишете ја командата ipconfig /flushdns

 

Windows 7
1. Кликнете на START
2. Во search менито (пребарувачкото мене) напишете cmd
3. Десен клик на command Prompt и одберете Run as Administrator
4. Во новоотворениот прозорец напишете ја командата ipconfig /flushdns и притиснете Enter

Windows 8
1. Притиснете на Win + X за да го отворите WinX менито
2. Десен клик на Command Prompt и одберете Run as Administrator
3. Во новоотворениот прозорец напишете ја следнава команда ipconfig/flushdns и на крај Enter
Доколку оваа команда успешно се изврши на екрен ќе се испише следнава команда: Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache што ги значело дека чистењето на вашата локална днс зона е успешно комплетирано.

MacOS® 10.10
1. Кликнете на Applications.
2. Потоа кликнете на Utilities.
3. Кликнете на Terminal апликацијата
4. Напишете ја следната команда
sudo discoveryutil mdnsflushcache
Доколку командата е успешно завршена системот нема да врати никаква порака.
Предупредување: За да може да се изврши командата мора да ја знаете лозинката на Admin акаунтот

MacOS 10.7, 10.8, and 10.9
1. Кликнете на Applications.
2. Потоа кликнете на Utilities.
3. Кликнете на Terminal апликацијата
4. Напишете ја следната команда
sudo killall -HUP mDNSResponder

Доколку командата е успешно завршена системот нема да врати никаква порака.
Предупредување: За да може да се изврши командата мора да ја знаете лозинката на Admin акаунтот

Linux Flush DNS
Доколку го користите nscd Name Service Cache Daemon тогаш за бришење (чистење) на днс кешот потребно е да се направи следново
1. Отворете го командниот терминал (како root или со sudo команда)
2. Испешете ја командата /etc/init.d/nscd restart

Ова е еден од начините како да го забрзате процесот на рефреширање локално вашата днс зона, за да побрзо ги видите промените на именсктие опслужувачи, меѓутоа како што и во претходниот блог пост објаснивме, ова не секогаш може да помогне. Понекогаш единствено решение е да почекате времето да ги среди работите и вие да биде трпеливи, сепак вреди да се проба начинот на чистење на кешот од вашиот компјутер.

Зошто не можам веднаш да ја видам промената на именските опслужувачи на доменот?

Често се случува следнава ситуација:  Сте го регистрирале доменот и сте го оставиле така, немате веб страница за истиот.  Подоцна, доаѓа време кога одлучувате да развиете ваша веб страница, па купувате хостинг и го подесувате вашиот домен да ги користи именските опслужувачи (ДНС) на хостингот кој го имате закупено (поточно на серверот на кој се наоѓа хостингот). Чекате одредено време за да промените  на именските опслужувачи станат активни и потоа го посетувате вашиот сајт. Но, поради некоја причина сте пренасочени на „This webpage is not available“.  Ова обично се случува поради еден процес наречен кеширање на IP адреси, или процес на ДНС пропагација (освежување на ДНС зоните).

Што се случува?

Кога ќе побарате одредена веб страница преку вашиот интернет пребарувачот (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome итн.), барањето прво се испраќа до интернет провајдерот кој го користите за пристап до Интернет на вашиот компјутер, тој ги контактира Domain Name Servers (DNS) за да ја побараат локцијата (IP адресата) на серверот каде е хостирана дадената веб страница. Кеширањето се случува кога даден прелистувач побарува одредена страница на дадена IP адреса, меѓутоа серверот (кој ја има таа IP адреса) повеќе не ја хостира таа страна. Па се поставува прашањето зошто прелистувачот воопшто ја побарал веб страницата на таа IP адреса кога сега страницата е хостирана на друг сервер (со друга IP адреса) и истата треба да ресолвира таму? Дали има некој проблем? Ова се случува бидејќи пребарувачот и оперативниот систем на компјутерот (а често и самиот ретер) чуваат листа на веќе пребарувани IP адреси, и се навраќаат на таа листа за идните пребарувања.(Пример кога еднаш ќе пристапите до mkhost.com.mk, доколку за кратко време повторно пробате да пристапите до www.mkhost.com.mk компјутерот ќе ја земе IP адресата од листата и од таму ќе пристапи до МКхост). Исто така Интернет провајдерите чуваат и листа на сопствените IP адреси. Целта на ова е да се забрза вчитувањето на веб страниците и да се намали „гужвата“ на интернет. За жал, ова може да предизвика одложување на промените на именските сервери.
Сликите подолу покажуваат што се случува кога има и кога нема кеширање.

Кога нема кеширање: Овoj тип на пребарување се случува кога некој за прв пат ја посетува вашата веб страница, или ако подолго време не ја посетил истата.

 

1

 

Кеширање на ниво на интернет провајдерот: Интернет провајдерот чува листа на веќе пребарувани домени. Оваа листа се чува само неколку денови или часови. Ако се промени името на серверот, провајдерот нема да ја побара новата IP адреса се додека старата на листата не „истече“. Па, во примерот, ако “ns1.your-new-host.com“ вели дека  “www.yourwebsite.com е на IP адресата 223.224.200.201“, посетителот на веб сајтот нема да ја добие таа информација се додека IP адресата на “www.yourdomain.com“ не „истече“ од листата.

2

 

Кеширање на компјутерот: Дури и вашиот компјутер и веб пребарувач кешираат IP адреси. На тој начин, нема потреба да ги пребаруваат IP адресите на интернет, што заштедува време. Но при промена на именскиот сервер, вашиот компјутер може се’ уште да оди на старата IP адреса неколку денови.

3

Како да проверите дали вашиот веб сајт е кеширан

МКхост користи две многу ефикасни алатки за тоа. Првата е “IP Lookup Tool“ и, која ќе ви каже дали подесувањата на новите именски оплсужувачи работат правилно. Дополнително оваа алатка ќе ви ги прикаже и вистинските , моментални именски опслужувачи на доменот без никакво кеширање.
Втората е “Snapshot Tool“ или алатката за сликање, која ги користи вистинските IP адреси за да ја поврати почетната страница на вашиот сајт. Ако сликата ја покаже страницата која ја очекувате, но не ја гледате истата кога го гледате сајтот преку пребарувачот, тогаш најверојатно тоа е така бидејќи IP адресата е кеширана.

Како другите корсиници (посетители) ја гледаат вашата веб страница после промена на именските опслужувачи

Вашиот веб сајт ќе работи правилно за новите посетители или за оние кои поретко ја посетуваат вашата веб страница. За да промената виде активна за вас , ќе треба или да чекате да се рефрешираат днс зоните (да се избришат кешираните верзии) или пак може да се обидете да направите неколку работи. Може да се обидете со постојано кликање на „освежи“ (refresh) на вашата веб страница , или пак да се обидете да го исчистите кешот на вашиот сајт.

Команда за чистење на локален DNS cache од вашиот компјутер:

ipconfig /flushdns

Командата се пишува во командниот промпт на Windows (Start – > Run -> cmd).

Може да се обидете и да го рестартирате компјутерот. Ако претходните постапки не функционираат, тогаш IP адресата можеби е кеширана од страна на вашиот интернет провајдер. Во тој случај, може да се обидете да го контактирате вашиот интернет провајдер и да побарате да го исчистат нивниот ДНС кеш. Ако ништо од ова не функционира, тогаш ќе треба да почекате 1-3 дена за кешираната IP адреса да истече.
Во меѓувреме, може да го посетувате вашиот домен од различен интернет провајдер, можеби на работа, во библиотека или во некое кафуле. Се надеваме дека интернет провајдерите и компјутерите на тие места претходно не го посетиле вашиот сајт, или барем не во скоро време. На крајот, кешираната IP адреса ќе истече и вистинската ќе биде побарана и користена за да се поврзете на вашиот сајт.

Колку време е потребно за да се освежи кешот на доменскиот именски ситем

Кешот се чисти во текот на одреден временски период. Предлагаме да почекате 24 часа за да се рефрешираат ДНС зоните. ДНС зоните се освежуваат во време определено со TTL (Time to Live) и откако тоа време ќе истече ДНС зоните се освежени и се ќе работи како што треба.

Може ли да се забрза процесот на рефреширање на ДНС зоните

Одговорот е не. Може да се обидете со тоа што ќе го подесите вашиот “TTL“ на помал број, но тоа не се препорачува. Стандардниот “TTL“ е подесен на 14400 (4 часа), меѓутоа мрежата која ја користите за да пристапите на интернет може да се ажурира побавно (иако вие би ја направиле локално промената).
Може да ги примените погоре кажаните начини за да пробате да го забрзате процесот како на пример како да го исчистите кешот од вашиот локален компјутер . Доколку ви се потребни инструкции за како тоа да го направите следете не и очекувајте ја нашата следна старија каде ќе зборуваме токму на таа тема.

Сепак дури и чистењето и освежувањето на вашата локална ДНС зоне не функционира секогаш, па понекогаш единствено решение е да бидете трпеливи и да почекате работите сами да се средат.

Кратка историја на доменот

Името на доменот е низа за идентификација која дефинира област на административна автономија, авторитет или контрола во рамките на глобалната мрежа – интернет . Имињата на домените се формирани според правилата и постапките на Domain Name System – DNS. Секое име кое се регистрира во системот е име на домен.

Домен, всушност е името кое е карактеристично за секоја веб страна. На пример mkhost.com.mk е нашето препознатливо име со кое вие не посетувате и всушност сега го читате овој пост. Сите веб страни на Интернет првобитно функционираат со IP адреси доделени од страна на хостинг серверите каде што се хостираат истите, меѓутоа многу е потешко да запомниме IP адреса (пр. 174.133.186.68), па затоа ги користиме домените кои многу полесно се паметат. Домените се уникатни и неможе да име два исти домени. Возможно е да има две исти имиња со различна наставка (пример mkhost.org , mkhost.com.mk ) . Крајните наставки не се многу битни при користењето и немаат строги правила во користењето, но препорачливо е доколку вашата веб страна таргетира посетителите од Македонија, наставката да биде .mk со што би се знаело дека доменот има конекција со Македонија.

iStock_000001229173_Medium
На крајот на 1985 година, имало вкупно шест имиња на домени кои биле регистрирани. Тој број се прошири до 271 милиони имиња регистрирани на глобално ниво, според извештајот на “Verisign’s Q3“ во 2015 година.
Додека светот ја одбележува 25-годишнината на интернетот, се чини соодветно да им обрнеме внимание на мрежните адреси кои ни помагаат да се движиме низ динамичниот интернет денес.

Подолу, наведуваме неколку од највлијателните и најинтересните моменти од историјата на имињата на домените.

1985 година: Првиот “.com “ домен

На 15 март 1985 година, “Symbolics Inc.“ – производител на компјутери во Масачусетс, го регистрирал доменот со име “Symbolics.com“ правејќи го првиот соодветно регистриран “.com“ домен во светот. “Symbolics.com“ останал под иста сопственост 25 години, до 2009-та година кога бил купен за непозната сума од страна на “XF.com Investments“. Денес, “Symbolics.com“ е чуден хибрид – половина онлајн музеј, половина рекламен простор.

Surfing the www

1995 година: Регистрацијата на име на домен не е повеќе бесплатна

Пред 1995 година, секој кој сакал име на домен можел да го регистрира бесплатно. Тоа се сменило кога Националната научна фондација и ја доделила можноста на технолошката компанија “Network Solutions“ да наплаќа за регистрација. Цените започнале од 100 долари за регистрација во период од две години.

1998 година: Приватизација на DNS и ICANN

Во 1998 година, Министерството за трговија, по инсистирање на претседателот Клинтон, издало предлог за приватизирање на Системот за имиња на домените DNS, кој тогаш бил под контрола на владата на САД. Бил создаден документ, познат како „(Green Paper )Зелената книга“, со цел да се зголеми конкуренцијата на пазарот и да се поттикне поголемо учество на меѓународно ниво. Јавните критики на тој предлог довеле до создавањето на „Белата книга (White Paper)“ која содржела многу од проблемите на оргиналниот документ и довела до создавањето на Интернетската корпорација за доделени имиња и броеви (ICANN).

2003 година: Вистината за законот за имињата на домените

Инкорпориран во законот “PROTECT“ од 2003 година, овој дел од законодавството постави казна за креаторите на лажни имиња на домени, кои ги намамуваат корисниците на порнографски сајтови без нивна согласност, како на пример “Bobthebiulder.com” и “Teltubbies.com,” кои ги воделе корисниците до порнографски сајт наречен “Hanky Panky College”.

2007 година: Најскапата продажба на домен

Најскапиот домен кој некогаш бил продаден е “VacationRentals.com“ за цена од 35 милиони долари. Она што е уште поинтересно, е тоа што сопственикот, Бен Шарплс, го купил само за да не го купи неговиот конкурент, “Expedia“. Уште една скапа продажба е онаа на доменот “sex.com“ за 13 милиони долари во 2010 година.

web building

2012 година: регистрирани 14 962 домени во рок од 24 часа

Во април, 2012 година, Мај Ман регистрирал скоро 15 000 имиња на домени во текот на 24 часа. Како објаснување едноставно рекол: „Само сум навистина алчен. Сакам да го поседувам светот“.

2013 година: Сите .com домени со четири букви се регистрирани

Во декември 2013 година, “WhoAPI“ – систем за анализа на податоци од домените, открил дека секоја комбинација на име со четири букви е регистрирана. Од “АААА.com“ до “ZZZZ.com“, сите 456 976 комбинации биле потрошени. Домените со три карактери се користат од 1997 година.

Доколку вие, сакате да си регистрирате ваш домен, тоа може да го направите преку МКхост, едноставно кликнете на следниов линк и изберете го името што сакате да го регистрирате и искористите во креирањето на вашата веб страница.

ДНС хостинг – нова бесплатна услуга

DNS Хостинг

Во светот на деловното работење, Вашето име на домен е првата буква од интернет работењето и препознавањето на вашиот бизнис, поддржан со низа сервиси (Web страни, е-маил адреси, FTP простор).

Целокупната палета од сервиси кои ја отсликуваат вашата професионалност, ефикасност и претставителност на компанијата е достапна само со постоење на еден систем – DNS систем.

Сите корисници кои имаат регистрирано домен име во МКХост (и сите нови кои ќе регистрираат),  од денес имаат можност за тотално управување и менаџирање на DNS зоните преку новата бесплатна услуга – ДНС хостинг.

Што значи ДНС хостинг?

ДНС е акронимот за domain name servers и се однесува на серверите кои потврдуваат каде вашиот домен се наоѓа, односно која е неговата „интернет локација“. Именските опслужувачи (ДНС сервери) се еден вид на “рутери“ кои ги поврзуваат посетителите со вашето домен име и од таму ги насочуваат до вашиот веб сајт, емаил адресите и другите сервиси.

Придобивки

Комплетна контрола на вашата DNS зона

Преку веб интерфејс од корисничкиот профил на МКхост ќе може да управувате со сите записи за вашата ДНС зона, како: А, АААА, MX, CNAME, NS, TXT, SRV. Ќе може да додавате, бришете и менувате дополнителни записи од ДНС зоната. Ќе може со еден клик да конфигурирате и користење на MX записите од Google. Доколку згрешите, може лесно да ја ре-креирате целата зона.

Вашите посетители со сигурност ќе го пронајдат вашето web присуство

Дали се работи за вашиот web сајт или eмаил комуникација, бидете сигурни дека вашите сервиси ќе бидат препознатливи  99.9% од времето со сигурност.

Високо време на одзив

Независно од географската локацијата во светот каде еден корисник ја внесува web адресата на Вашата компанија, системот е географски распределен на 2 континенти, каде што барањето ќе биде насочено до најблискиот DNS сервер, и одговор во најбрзо можно време до корисникот.

Брзи, стабилни и оптимизирани системи

Поставени на интернет линкови со загарантирана брзина, инфраструктура која функционира на ултра-брзи сервери, внимателно оптимизирани во секој детал, DNS хостинг системот е изграден за 24/7/365 оперативно работење.

Backup и безбедносни заштити

Како и кај нашите веб сервери, МКхост се погрижи и ДНС системот да биде целосно зачувуван на backup сервери, со што вашите ДНС зони ќе бидат секогаш на безбедно место и под постојат backup. Дополнително, ДНС серверите кои се оделени на посебни физички локации се заштитени и со софтверски firewall, така што безбедноста на истите е доведена на високо ниво.

 

Кога е пожелно да се користи ДНС хостинг услугата?

 • Хостирање на вашиот веб сајт на локален сервер, при што е потребно брзо да подесите A-record за да доменот биде жив уште веднаш.
 • Сакате да користите само емаил сервис, не ви е потребно хостирање на доменот во даден момент. Тогаш со услугата ДНС хостинг ги подесувате само MX записите и веќе може да си користите емаил сервис со вашиот домен.
 • Хостирање на вашиот веб сајт на сервер каде што нема активно ДНС систем, при што го насочувате доменот со A-record кон дадениот сервер кој ќе ги опслужува http повиците.
 • Подесување на вашиот домен на одреден сервис, како Worpdress, Cloud сервиси, каде што треба да поставите A-record, CNAME records за да доменот работи на овие cloud сервиси.
 • Кога имате потреба од редундантност на ДНС серверите. Кога ви е потребно да нема застој во сервисите иако би дошло до пад на ДНС системот. Нашиот ДНС систем е распределен на повеќе физички одделни машини на повеќе континенти. Со ова ќе бидете сигурни дека ќе имате секогаш редундантност и вашите сервиси секогаш ќе се достапни.
 • Кога имате веб сајт кој има многу посети и посетите доаѓаат од различни континенти. Со услугата ДНС хостинг вашите посетители ќе добиваат брз ДНС одговор за тоа каде се хостира веб страната, а со тоа ќе добиете и побрзо отварање на истата.

 

Како да ја активирате услугата?

 Подесување на DNS сервери

За активација на услугата потребно е да ги подесите NS серверите за вашиот домен закупен во MKХост. ДНС серверите треба да бидат:

dns1.mk-host.mk

dns2.mk-host.mk

Како да го направите тоа?

Најава на корисничкиот профил –  https://mkhost.com.mk/clients/

Најава во МКхост област за клиенти

 

Внесете го вашето корисничко име и лозинка

МКхост најава

Кликнете на Активни домени

Активни домени МКхост корисничка зона

 

Овде ќе ви бидат излистани сите домени кои ги имате. Од десна страна кликнете Управувај со доменот. Или можете директно Управувај со доменот -> Управување со именски опслужувачи. Овде ќе провериме дали ДНС серверите за доменот се правилно подесени пред да ја користиме ДНС хостинг услугата.

ДНС сервери подесување

 

Управување со ДНС хостинг услугата и креирање на ДНС зона
Сега, откако проверивме и успешно ги подесивме главните ДНС сервери за доменот, може да почнеме со користење на ДНС хостинг услугата.

Од менито изберете: ДНС Хостинг

ДНС Хостинг

Со влез на линкот за ДНС хостинг, системот ќе провери дали веќе постои ДНС зона за избраниот домен. Доколку не постои, ќе ве праша дали сакате да креирате нова ДНС зона. Вие треба да потврдите со клик на копчето, Да, Креирај.

Креирај ДНС Зона

И конечно, зоната е креирана. Сега останува на вас да ги провеерите записите и да ги измените по ваша желба. Овде ќе може да додадете нови записи, да избришете или измените веќе постоечки записи.

ДНС записи

Додавање на нов запис:

Додавање нов запис

 

Повелете направете нарачка на вашиот нов домен и искористете ја услугата ДНС хостинг бесплатно.

 

Што значи новата либерализација на .мк доменот

Овој текст е кратко објаснување и една анализа на тоа што би значела либерализацијата на .мк доменот, какви промени ќе се случат и колку крајните корисници ќе бидат задоволни од промените што ги најави Министерството за информатичко општество и администрација, како и самата институција одговорна за управување со .мк доменот – МАРНЕТ.
МКхост - Регистрација на домени во Македонија
Доколку немате време да го читате целиот текст, сумарно, најглавната промена која може да се увиди од оваа либерализација на Марнет е следново:
Либерализација на .мк доменот значи отварање на повеќе „пунктови“ на компании – соработници на Марнет, каде корисниците наместо да одат само во Марнет – Скопје, ќе можат штампаните барања и документи, потребни да се регистрира .мк домен, да ги доставуваат до новите пунктови по нивен избор по цена дефинирана од компанијата соработник на Марнет.
 

Што изјави министерот за Информатика во врска со либерализација на .мк доменот во медиумите пред неколку месеци

Пред неколку месеци, министерот за Информатичко општество и администрација Иво Ивановски даде изјава и објасни малку повеќе во врска со либерализацијата. Следниот цитат е превземен од порталот Фактор, а линкот каде се наоѓа целата вест е следен ( http://faktor.mk/archives/68554 ).

Според министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, со тој проект сите граѓани ќе можат да регистрират уште една услуга по електронски пат, без посета на шалтери, пополнување формулари и нивно испраќање до МАРнет, како и да почнат свој бизнис многу побргу од постоечките процедури.

– Еден од проектите што ги вети Владата е електронско регистрирање домени и поддомени на мк, со цел да се овозможи од кое било место да може електронски  да се достават, да се плати електронски и нивниот домен електронски да биде регистриран во кој било период од денот, изјави денеска министерот Ивановски.

Тој ги повика сите компании кои се заинтересирани да станат регистрари за да можат да нудат услуги за граѓаните за регистрирање домени да се обратат до МИОА и МАРнет од понеделник.

– Ќе имаат период  од еден месец технички да ги подготват своите системи за да можат од 1 октомври сите институции, организации и компании од приватниот сектор што ќе искажат интерс да се поврзат со овој систем и да ги препродаваат на некој начин домените во име на МАРнет да може да почнат да функционираат, појасни  Ивановски.

Она што го изјавил министерот јасно вели дека сите граѓани ќе можат да регистрираат .мк домен по електронски пат, без посета на шалтери (новите пуннктови што погоре ги споменав), без пополнување на формулари. Тој исто вели дека со овој проект на либерализацијата на .мк доменот ќе може од било кое место електронски да се плати и регистрира .мк домен во било кое време од денот. Сето ова е одлично, овој начин на регистрација на .мк домени би ги направил крајните корисници најсреќни, но новиот правилник кој Марнет го донесе не го вели истото.
Според член 16 од правилникот на Марнет се вели:
Регистрација на домени врши МАРнет.
Правото да вршат регистрација на домени МАРнет може да го пренесе и на трети лица во својство на регистрари, со кои ќе биде склучен договор.
Барање за регистрација на д
омен регистрантот поднесува кај регистрар по негов слободен избор.
Барањето се поднесува на образец објавен на интернет страницата на МАРнет, а кој содржи:
податоци за регистрантот, податоци за доменот, податоци за контактите, имињата на именските опслужувачи на кои е поставен доменот како и потпис на подносителот.
Кога барањето се поднесува по електронски пат тогаш се потпишува со електронски потпис согласно прописите за електронски потпис.
Marnet Logo
Марнет Лого
Новиот правилник на Марнет вели дека корисникот ќе мора да пополни барање, да стави потпис на него и да се достави до Марнет или до новите „пунктови“ – фирми соработници со кои Марнет ќе направи договор. Единствено, работата електронски ќе може да се заврши доколку корисникот поседува електронски потпис. Исто така, физичките лица кои ќе вршат регистрација на домени ќе мораат лично да ги носат документите до фирмите соработници  кои ќе можат да регистрираат домени или во Марнет. Корисниците кои лично ќе ги носат документите ќе мора и да се идентификуваат преку документ за лична идентификација (лична карта, пасош и слично).

 

Како беше до сега

За оние кои не се информирани за ситуацијата која беше активна до сега (и која сеуште е активна – до моментот на потпишување на првата партнер фирма на Марнет) за тоа како се одвиваше процесот за регистрација на еден .мк домен, ќе дадеме кратко објаснување.
За регистрација на .мк домен беа потребни ( и сеуште ќе бидат потребни ) документите:
 •     Барање за регистрација пополнето во електронска форма и испечатено
 •     Правни лица: копија од Тековна состојба од Централен регистар
 •     Физички лица: Документите се доставуваат лично
 •     Копија од уплатница
И сите документи се доставуваа лично само во Марнет – Скопје.
Втор начин, за оние кои не сакаа да одат низ оваа процедура со документи, беше да најдат фирма која ќе посредува меѓу Марнет и нив (крајните корисници на доменот). Како на пример нашата хостинг компанија – МКхост која регистрираше домени по барање на крајните наши корисници, се со цел тие да ги избегнат процедурите со Марнет. Повеќето хостинг компании и други посреднички фирми го правеа истото и регистрираа домени за крајните корисници, затоа што беа „уходани“ во целата оваа процедура и затоа што за нив беше јасен и познат целиот концепт и имаа повеќе регистрации во одреден период.
Периодот за регистрација на доменот со текот на годините се убрза, благодарејќи на новиот тим на Марнет и ажурноста која ја воведоа, но сепак, регистрација за време на викенд и во доцните временски часови не беше можна и нема да биде можна и со новата либерализација. Единствено, со новата либерализација, ова би било возможно доколку некоја од партнер фирмите на Марнет отвори свој пункт кој би бил достапен физички 24/7/365 каде корисниците кои сакаат да купат домен ќе го посетат лично со спремната документација.

Што ново воведе Марнет

Марнет направи либерализација на .мк доменот, со што овозможи на компании да се пријават и да вршат регистрација на .мк домени. Ова е најголемата промена за која зборуваме во овој блог пост. Ова значи дека било која компанија може да се пријави и да врши регистрација на .мк домени, односно да добие статус регистрар. Секако, претходно треба да исполнува одредени барања, да креира сопствен систем каде ќе се чуваат сите податоци за корисниците и да се прилагоди на тестирањата на новиот систем за регистрација на домени. Новата компанија која ќе добие статус регистрар од страна на Марнет, ќе ја врши истата функција која ја вршеше до сега Марнет, односно ќе прима барања од корисници за регистрација на домени, ќе дава поддршка на корисниците кои закупиле домен од кај нив, ќе ги известува корисниците за истек на домените, ќе води евиденција за плаќање, евиденција за секој вид на промени во досието на доменот и сите останати услуги кои Марнет ги вршеше до сега.
Функцијата на Марнет ќе остане иста и корисниците ќе можат и понатаму да ги регистрираат домените во Марнет, но со оваа промена Марнет овозможува на корисниците да изберат каде ќе го однесат своето барање и каде ќе го регистрираат својот домен. Идејата е да се креираат повеќе „пунктови“ на фирми – соработници на Марнет каде ќе ги примаат и обработуваат барањата на крајните корисници кои ќе сакаат да регистрираат .мк домен.
На овој начин, корисниците кои не се од Скопје ќе можат да ги носат барањата и во други градови (каде ќе се појават новите фирми – регистрари). Сепак она што ќе остане исто и непроменето е што ќе мора повторно да се штампаат и носат барања со потпис и печат, како и лично за физичките лица.
Интересно е што секој регистрар ќе ги продава .мк домените по своја однапред дефинирана цена, така што корисниците ќе може да бираат каде највеќе им одговара и таму да го регистрираат доменот. За она што ќе добијат корисниците со ова ќе зборуваме подолу во постот.
Марнет воведе нов изменет правилник со повеќе дефинирани промени и поправки на одредени работи кои не беа целосно дефинирани со стариот правилник.
Го отстранија правилото со кое доколку поседувавте ист назив на доменот со една наставка, без ваше одобрение друг не може да регистрира ист назив на домен со друга слободна наставка. На пример доколку компанијата А го поседуваме доменот: primer.mk, вие како компанија Б ќе нема да може да го регистрирате доменот primer.com.mk без претходно одобрение од компанијата А која го поседува primer.mk. ( Ова правило ќе биде укинато официјално започнувајќи од 01.01.2014 ).
Го решија проблемот со „заглавените“ домени кои беа регистрирани пред 2003-та година. Така да во рок од неколку месеци, доколку крајните корисници не ги обноват овие домени, истите ќе бидат избришани и достапни за било кого. Со стариот правилник овие домени беа заштитени на некој начин и немаа точно дефиниран период на истек, со што и доколку одреден домен не беше во функција и неговиот сопственик повеќе не постоеше истите беа сеуште активни.

Што добиваат крајните корисници со либерализацијата на .мк доменот

 • Крајните корисници ќе можат да бираат каде ќе ги регистрираат своите домени (ќе постојат повеќе институции како Марнет, каде ќе можат да се доставуваат барањата за регистрација) – значи ќе имаат избор. Оние корисници кои не живеат во Скопје ќе можат да ги носат барањата и во други градови каде што Марнет ќе има свои партнер фирми (регистрари)
 • Корисниците ќе можат да бираат и во однос на цена и квалитет на поддршка кај новите регистрари. Цената за регистрација на .мк домените ќе варира од регистрар до регистрар, но нема да биде поевтина од моменталната.
 • Доколку одреден корисник не е задоволен од моменталниот регистрар, лесно ќе може да се префрли кај друг регистрар
 • Во зависност од регистрарите, корисниците ќе можат да вршат online промена на ДНС серверите за доменот во било кое време

Фирмите што посредуваа кои ќе земат лиценца од Марнет за регистрација на .мк домени ќе нема да може повеќе да посредуваат домени за крајните корисници

Со новата либерализација ќе се лимитираат регистрарите (компаниите кои ќе добијат лиценца од Марнет за раководење со .мк доменот) да не може да регистрираат повеќе од 30 домени во својство на регистрант, односно Марнет сака да го отстрани посредувањето на одредена компанија во улога на регистрант да регистрира домени во нејзино име за крајни корисници.
Па така, оние корисници кои не сакаа да се „замараат“ со документациите сега ќе мора да го прават тоа, затоа што фирмите кои посредуваа за нив и кои ќе добијат лиценца за регистрација ќе нема да можат да го регистрираат доменот во сопственост на самата компанија регистрар.

Зошто Марнет не се одлучи да го ослободи .мк доменот да може било кој online без документи да регистрира домен?

Најверојатно, главната причина поради која Марнет не го ослободи .мк доменот целосно, е контролата врз сопственоста на домените, односно Марнет сака да знае во секое време кој е правилниот сопственик на доменот, однапред докажан преку барање со потпис и печат (ако е компанија) и потпис, лично присуство и идентификација со документ доколку е физичко лице.
Ако овие барања и документи се отстранат, тогаш Марнет „се плаши“ дека ќе настане хаос во .мк доменот и ќе немаат целосна контрола врз тоа кој точно е правилниот сопственик на одреден регистриран домен, односно крајните корисници би можеле да ставаат невалидни и неточни информации при регистрација на доменот.
За потсетување, на пример интернационалните генерички домени (.com .net и слично) може да се регистрираат без документи и лични идентификации и потписи, односно online преку овластени регистрари кои само бараат електронски внес на вашите податоци.

Дали ви се допаѓа новата либерализација на Марнет ( Анкета ):

[yop_poll id=”2″]
– Ми се допаѓа како што беше до сега ( регистрација на домени само во Марнет (Скопје), лично со барања и документи ) или регистрација на доменот преку фирма посредник за мојот домен (пример МКХОСТ ДООЕЛ да го регистрира мојот сакан домен и да ми го даде да го користам без да морам јас да носам документи и барања)
– Ми се допаѓа либерализацијата ( пак ќе мора документи, но сега ќе имам избор каде да ги носам барањата и документите (во Марнет – Скопје, во Скопје кај други регистрари кои ќе добијат лиценца или ако сум од друг град и ако во мојот град има регистрар кој добил лиценца) , но ќе нема да може фирмата регистрант да ми биде повеќе посредник на домените – сега и тие што не сакаа да се „замараат“ со барања и документи ќе мора да го прават тоа ако сакаат .мк домен)
– Сакам да можам online без лично доставување на документи да регистрирам .мк домен