Видео 6 – Инсталирање на WordPress додатоци

Ова е шестото видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до веб презентација.

Во оваа видео ќе инсталираме неколку додатоци со кои ќе ја зголемиме функционалноста на нашиот WordPress веб сајт.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете каде да пронајдете додатоци за WordPress.
  • Ќе знаете како да инсталирате додатоци.
  • Ќе знаете како да направите контакт страна.
  • Ќе знаете каде да ги внесувате оние SEO елементи за една веб страна.

Ресурси:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

НАУЧИ ДА НАПРАВИШ СОПСТВЕН ВЕБ САЈТ!

Добиј пристап до бесплатен серијал од видео туторијали за WordPress во неколку чекори на македонски јазик.