Видео 7 – Статичен веб сајт – темплејти

Ова е седмо видео од серијалот од 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.

Во оваа виде ќе пронајдеме неколку веб страни со темплејти ќе избереме еден темплејт и ќе симнеме еден софтвер со чија помош ќе ги едитираме темплејтите.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете каде да пронајдете темплејти.
  • Ќе знаете каде да го симнете софтверот за едитирање.
  • Ќе се подготвите за едитирање на тој темплејт.

Ресурси:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

НАУЧИ ДА НАПРАВИШ СОПСТВЕН ВЕБ САЈТ!

Добиј пристап до бесплатен серијал од видео туторијали за WordPress во неколку чекори на македонски јазик.