Ова е девето видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.

Во оваа видео ќе снимиме едно видео, ќе го едитираме, ќе го поставиме на YouTube и ќе го поставиме на нашиот веб сајт.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете како да снимите видео.
  • Ќе знаете како да го едитирате снименото видео.
  • Ќе знаете како да го поставите на YouTube.
  • Ќе знаете како да го поставите на веб сајтот.

Ресурси:

НАУЧИ ДА НАПРАВИШ СОПСТВЕН ВЕБ САЈТ!

Добиј пристап до бесплатен серијал од видео туторијали за WordPress во неколку чекори на македонски јазик.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn